Dịch vụ làm vissa

VISA TRUNG QUỐC




1.

Hộ chiếu gốc còn thời hạn trên 6 tháng tính theo ngày về + Hình 4 x 6 chụp trên nền trắng quy cách quốc tế;

2.

Bản sao hộ khẩu đầy đủ nguyên cuốn + CMND (các giấy tờ này không cần sao y bản chính);

3.

Số điện thoại di động + điện thoại bàn tại nhà;

4.

Trẻ em dưới 18 tuổi phải có bản sao khai sinh;

5.

Thời gian: 7 ngày làm việc.


THÔNG TIN KHÁC