Dịch vụ làm vissa

VISA HÀN QUỐC - NHẬT BẢN 

1.

02 ảnh (3,5 x 4,5cm): ảnh mới chụp, nền trắng.

2.

Hộ chiếu (hộ chiếu gốc đã ký tên, còn hạn sáu tháng trở lên) + Hộ chiếu cũ (nếu có) + Foto CMND, HỘ KHÂU.

3.

Giấy chứng nhận làm việc (Dịch tiếng Anh công chứng Nhà nước)

 

  • Khối hành chính sự nghiệp:

 

            -  Quyết định tuyển dụng hoặc quyết định bổ nhiệm (trong trường hợp giữ chức vụ)

 

            -  Đơn xin nghỉ phép đi du lịch (Bằng tiếng Việt và dịch tiếng Anh công chứng nhà nước – Hoặc làm luôn                      bằng tiếng Anh)

 

            - Giấy xác nhận công tác.

 

  • Khối kinh doanh thuộc Nhà nước quản lý:

 

            -  Quyết định tuyển dụng, hoặc quyết định bổ nhiệm, hoặc hợp đồng lao động;

 

            -  Giấy phép thành lập hoặc giấy Đăng ký kinh doanh của Cty nơi QK đang làm việc;

 

            -  Giấy xác nhận công tác.

 

  • Công ty TNHH:

 

            -  Trong trường hợp Quý khách là người đứng tên trong Giấy đăng ký kinh doanh thì chỉcần nộp Giấy đăng                   ký kinh doanh;

 

            -  Trong trường Quý khách là nhân viên: hợp đồng lao động và đơn xin nghỉ phép của công ty.

 

            -  Giấy xác nhận công tác.

 

  • Về hưu: Quyết định nghỉ hưu hoặc sổ hưu trí;

4.

Chứng minh khả năng tài chính: Dịch tiếng Anh công chứng Nhà nước)

 

  • Sổ tiết kiệm (Ít nhất có số tiền gửi trên 5.000$), ít nhất đã nộp được 3 tháng.

 

  • Các loại giấy tờ sở hữu mang tên người khai đơn (giáy tờnhà đát, sở hữu ôtô...)

5.

Sơ yếu lý lịch cá nhân (theo mẫu).

6.

Giấy đăng ký kết hôn

 

CHÚ Ý :

 

  • Nếu vợ (hoặc chồng) cùng tham gia chuyến đi, nộp thêm giấy đăng ký kết hôn (có tiếng Anh công chứng nhà nước). Nếu trẻ em đi cùng thì nộp thêm giấy khai sinh (có tiếng Anh công chứng nhà nước)

 

  • Công ty có thể yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ nếu cần thiết

THÔNG TIN KHÁC