Kiên Giang

TIỀN GIANG – KIÊN GIANG – SÓC TRĂNG CÀ MAU – CẦN THƠ

4 ngày 3 đêm

Khởi hành Miền Nam 3.718.000 ₫

11 TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

6 ngày 5 đêm

Khởi hành Miền Nam 5.715.000 ₫

PHÚ QUỐC

3 ngày 2 đêm

Khởi hành Miền Nam 1.998.000 ₫