TIỀN GIANG - BẾN TRE

1 ngày

Khởi hành Miền Nam 495.000 ₫

CẦN THƠ – BẾN NINH KIỀU

2 ngày 1 đêm

Khởi hành Miền Nam 1.295.000 ₫

PHÚ QUỐC

3 ngày 2 đêm

Khởi hành Miền Nam 2.488.000 ₫

ĐÀ LẠT

4 ngày 3 đêm

Khởi hành Miền Nam 2.626.000 ₫

NHA TRANG

4 ngày 3 đêm

Khởi hành Miền Nam 2.792.000 ₫

NHA TRANG - ĐÀ LẠT

5 ngày 4 đêm

Khởi hành Miền Nam 3.480.000 ₫
TIỀN GIANG - BẾN TRE

1 ngày

SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY

Khởi hành Miền Nam 495.000 ₫

CẦN THƠ – BẾN NINH KIỀU

2 ngày 1 đêm

MỸ THO ĐẠI PHỐ

Khởi hành Miền Nam 1.295.000 ₫

PHÚ QUỐC

3 ngày 2 đêm

ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC

Khởi hành Miền Nam 2.488.000 ₫

ĐÀ LẠT

4 ngày 3 đêm

THANH PHỐ NGÀN HOA

Khởi hành Miền Nam 2.626.000 ₫

NHA TRANG

4 ngày 3 đêm

BIỂN XANH CÁT TRẮNG

Khởi hành Miền Nam 2.792.000 ₫

NHA TRANG - ĐÀ LẠT

5 ngày 4 đêm

PHỐ NÚI ĐÀ LẠT - PHỐ BIỂN NHA TRANG

Khởi hành Miền Nam 3.480.000 ₫

11 TỈNH MIỀN TÂY

6 ngày 5 đêm

CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN – BẠC LIÊU - CÀ MAU – CẦN THƠ

Khởi hành Miền Nam 5.505.000 ₫

ĐÀ LẠT - TOUR TẾT DƯƠNG LỊCH 2018

3 ngày 2 đêm

THÀNH PHỐ NGÀN HOA

Khởi hành Miền Nam 2.510.000 ₫

ĐÀ LẠT - TOUR TẾT DƯƠNG LỊCH 2018

4 ngày 3 đêm

THÀNH PHỐ TÌNH YÊU

Khởi hành Miền Nam 3.218.000 ₫

NHA TRANG - TẾT DƯƠNG LỊCH 2018

4 ngày 3 đêm

BIỂN XANH CÁT TRẮNG

Khởi hành Miền Nam 3.792.000 ₫