HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BỜ TÂY HOA KỲ

6 ngày 5 đêm

Khởi hành Châu Mỹ 29.990.000 ₫
HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BỜ TÂY HOA KỲ

6 ngày 5 đêm

LOS ANGELES - LAS VEGAS - GRAND CANYON - WEST RIM

Khởi hành Châu Mỹ 29.990.000 ₫