HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BỜ TÂY HOA KỲ

7 ngày 6 đêm

Khởi hành Châu Mỹ 39.990.000 ₫
HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BỜ TÂY HOA KỲ

7 ngày 6 đêm

LOS ANGELES - LAS VEGAS - SAN DIEGO

Khởi hành Châu Mỹ 39.990.000 ₫